Udon Thani Homes & Land
 

อุดรธานีโฮมแอนด์แลนด์

ขายที่ดิน 10กม.ไปทางตะวันออกจากเมืองอุดร

อ้าง: 201

ตั้งอยู่ภายนอกถนนวงแหวนอุดรธานี

  • 75 ไร่
  • ที่ดินมี  3 โฉนด  ขายพร้อมกันทั้งหมด
  • โอกาสที่ดีสำหรับการพัฒนาที่อยู่อาศัย
  • พัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่อย่างต่อเนื่องใกล้ที่ดินนี้
  • พื้นที่ชนบทที่เงียบสงบ
  • ที่ดินติดถนนดำมีรถสองแถวผ่าน
  • ไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ผ่านน้ำประปาพร้อมเชื่อมตอ
  • การโอนจ่าย 50-50 ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
  • ราคา 75,000,000 บาท 
 อัตราแลกเปลี่ยน: US$  GBP  €uro 

 

 
Click any thumbnail above to see the full size photo  คลิ๊กรูปเล็กที่ดังกล่าวข้างต้นใด ๆ เพื่อดูภาพขนาดเต็ม